รายการ แม่โจ้เกษตรอินทรีย์ | ตอน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง " วิศวกรรมแม่โจ้ 1"
กลุ่ม : แม่โจ้เกษตรอินทรีย์
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
จำนวนการเข้าชม 185 ครั้ง

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจาก MJU Channel
รายการ แม่โจ้ เกษตรอินทรีย l ตอน การทำอาหารสัตว์แบบเกษตรธรรมชาติ
ปรับปรุง ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
จำนวนการเข้าชม 11911 ครั้ง
รายการ แม่โจ้ เกษตรอินทรีย์ l ตอน การทำคอกสัตว์แบบเกษตรธรรมชาติ
ปรับปรุง ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
จำนวนการเข้าชม 305 ครั้ง
รายการ แม่โจ้เกษตรอินทรีย์ | ตอน การปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์ โดยไม่ใช้ดิน
ปรับปรุง ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
จำนวนการเข้าชม 310 ครั้ง
รายการ แม่โจ้เกษตรอินทรีย์ | ตอน การเลี้ยงปลากะพงขาวน้ำจืด โดยระบบอินทรีย์
ปรับปรุง ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
จำนวนการเข้าชม 216 ครั้ง
รายการ แม่โจ้เกษตรอินทรีย์ | ตอน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง " วิศวกรรมแม่โจ้ 1"
ปรับปรุง ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
จำนวนการเข้าชม 185 ครั้ง
รายการ แม่โจ้เกษตรอินทรีย์ | ตอน เปลี่ยนแนวคิดสู่การทำเกษตรอินทรีย์
ปรับปรุง ณ วันที่ 29 กันยายน 2560
จำนวนการเข้าชม 147 ครั้ง
ตอน การผลิตเชื้อราขาว ( IMO1 )
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 797 ครั้ง

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats