คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาภายใต้ฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 22 ตุลาคม 2559 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาภายใต้ฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ International Gastronomic Tourism Consortium หรือ iGTC ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง มุ่งเป้าเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มพื้นที่สถานีเกษตรหลวงที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง โดยทำการขับเคลื่อนตามทิศทางในร่าง ความร่วมมือโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโครงการหลวงThe Academy of Royal Project Tourism and Hospitality Innovation หรือ ARPTHI สนองนโยบายการบริหารแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่ความยั่งยืน ตามหลักการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมูลค่าสูง (High Value Destination) ซึ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ในการเดินทางที่น่าจดจำ (Memorable Travel Experiece) และการยกระดับมาตรฐานบริการแวดล้อม (Tourism Composite Product) ในแหล่งท่องเที่ยว
ในครั้งนี้สามาชิก iGTC ได้จัดแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สำคัญ ได้แก่
1.Rosé Sparkling Drink 

2.Homemade Rose Petal Jam ใช้กุหลาบ 3 ชนิด ได้แก่    

- Eglantine    

- Valentine    

- Double Delight

และเสริ์ฟพร้อมกับขนม Scone 

3.ขนมขี้หนูกุหลาบสดโครงการหลวง

4.Rose Petal Jam  กับไก่เบรสโครงการหลวง

5.Rosé Consommé  พร้อมเครื่องปรุงห่อหุ้มด้วย “Edible Film  

โครงการพัฒนาฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ International Gastronomic Tourism Consortium หรือ iGTC นี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ    เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีของผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชา เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

พร้อมกันนี้ iGTC ได้นำคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักออกแบบ และเชฟมืออาชีพ รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ ทางเทคนิคศิลปวิทยาการอาหารระดับโมเลกุล (Molecular Gastronomy) ร่วมกับการผสมผสานเทคนิคการออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Creative Food Design) เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรซึ่งสามารถต่อ ยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง ในร้านอาหารของมูลนิธิโครงการหลวงต่อไป

กลุ่ม : Daily news (รอบวัน ทันข่าว)
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 1067 ครั้ง

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจาก MJU Channel
กิจกรรมในเนื่องโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ปรับปรุง ณ วันที่ 28 กันยายน 2560
จำนวนการเข้าชม 182 ครั้ง
DailyNews - พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
จำนวนการเข้าชม 1878 ครั้ง
ภาพบรรยากาศแถลงข่าว งานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร และกาดแม่โจ้ 2477
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
จำนวนการเข้าชม 391 ครั้ง
อธิการกล่าวขอบคุณบุคลากร และผู้ร่วมงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 39
ปรับปรุง ณ วันที่ 07 มีนาคม 2560
จำนวนการเข้าชม 205 ครั้ง
โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
จำนวนการเข้าชม 150 ครั้ง
พิธีเปิดงานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนการเข้าชม 391 ครั้ง
กิจกรรมมอบอาหารและเงินสนับสนุนศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
จำนวนการเข้าชม 1484 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติ
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
จำนวนการเข้าชม 518 ครั้ง

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats