ปราชญ์แม่โจ้ ตอนการผลิตข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด

รับชมผ่านทางยูปทูปได้ที่   

http://youtu.be/e3YxYrCGUO8

ทุกวันนี้เรารับประทานข้าวแต๋นที่ใช้ข้าวเหนียว หุงสุก ตากแห้ง แล้วน้ำมาทอดในน้ำมันร้อนจึงจะพองกรอบ ปัญหาของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นี้ก็คือ ผลิตภัณฑ์จะเกิดการเหม็นหืนภายในเวลาไม่นาน อีกประการหนึ่ง คือ รับประทานมาก ๆ ก็อาจเกิดโรคอ้วนจากการบริโภคน้ำมันมาก หรือ เกิดไขมันในเลือดสูงเนื่องจากผู้บริโภคไม่ทราบว่าใช้น้ำมันอะไรมาทอดจากปัญหาดังกล่าว ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ ได้ทำการศึกษาวิธีการทำข้าวให้พองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันทอด โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทำข้าวให้พองได้เท่ากับข้าวแต๋น และ เมล็ดข้าวไม่ติดกันเป็นก้อน เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารอื่นได้ เช่น ทำข้าวแช่ ทำข้าวแต๋น

กลุ่ม : รายการเกษตร ปราชญ์แม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 5524 ครั้ง

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจาก MJU Channel
ปราชญ์แม่โจ้ ตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2558
จำนวนการเข้าชม 1414 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ ตอนการผลิตข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 5524 ครั้ง
การผลิตข้าวกล้องงอกไร้มอด
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1937 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ - มะม่วงแฟนซี
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 2672 ครั้ง
การผลิตสัตว์น้ำวิถีอินทรีย์
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 4202 ครั้ง
สาหร่ายเตาคุณค่าจากสายน้ำ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 2806 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ - กล้วยตกเครือกลางลำต้น
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 กันยายน 2557
จำนวนการเข้าชม 4798 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ - การเลี้ยงหมูหลุมและการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 3785 ครั้ง

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats