การผลิตข้าวกล้องงอกไร้มอด

รับชมผ่านทางมือถือได้ที่  

http://youtu.be/4IYyIp12kZI">http://youtu.be/4IYyIp12kZI 

 คนไทยอยากรับประทานข้าวกล้องเพราะทราบดีว่ามีประโยชน์มาก ทั้งป้องกันโรคเหน็บชา ปากนกกระจอก เบาหวาน ความดัน แต่ข้าวกล้องมีปัญหาหลายประการ ตั้งแต่การเก็บรักษาได้ไม่นานประมาณ 1 เดือนก็มีมอดแมลงเข้าทำลาย หรือเก็บรักษา 3 เดือนมีกลิ่นหืนจากไขมันรำข้าว ร้านค้าไม่กล้านำมาจำหน่ายเพราะกลัวมอดเข้าทำลายข้าวสารในร้าน ผู้บริโภคไม่กล้าซื้อกักตุนไว้มาก อีกทั้งเนื้อสัมผัสยังแข็งไม่น่ารับประทาน หลังจากกระผมได้รับทุนวิจัยจาก สวทช เมื่อปี 2552 ดำเนินการวิจัยนำข้าวมาผ่านกรรมวิธีด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นแล้ว ได้องค์ความรู้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะทำให้ข้าวกล้องเก็บรักษาได้นานนับปีโดยปราศจากมอดแมลง ไม่มีกลิ่นหืน ไม่ต้องเก็บในถุงสุญญากาศ ไม่ต้องแช่เย็นไม่ใช้สารเคมีหรือสารสกัดใดๆ อีกทั้งทั้งยังมีสารกาบา (GABA) ที่มีประโยชน์มากขึ้น องค์ความรู้นี้เริ่มถูกถ่ายทอดสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้าว ในเขตจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงไปบ้างแล้วประมาณ 3 กลุ่ม และกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวได้นำความรู้ไปผลิตเพื่อจำหน่าย ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ว่าหุงสุกแล้วนุ่ม สุกพร้อมข้าวสวย รสชาติดี ที่สำคัญคือปราศจากมอดแมลง จึงกล้าซื้อไว้คราวละมากๆ ได้ ตัวอย่างกลุ่มที่นำความรู้ไปผลิตเพื่อจำหน่ายแล้ว เช่น คุณศรีวรรณ พอจิตร กลุ่มสตรีที่ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น โทร 0857230933 คุณธัญมาส อุ่นกาศ กลุ่มสตรี ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง โทร 081 603 3883 และ คุณชนะ โพธิ์กุดศรี มหาวิทยาลัยชีวิต ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง โทร 088 785 0758 ได้ทำข้าวกล้องจำหน่ายเป็นอาชีพหลัก
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพีรพันธุ์ พาลุสุข และ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ได้ลงพื้นที่ภาคเหนือ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบาย นำวิทยาศาสตร์สู่จังหวัดภาคเหนือ และได้ชมผลงานของหน่วยงานกระทรวงวิทย์ในภาคเหนือที่ร่วมบูรณาการนำวิทยาศาสตร์สู่ถ้องถิ่น ในการนี้ได้แวะชมคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติโดยมีผมนายประเทือง โชคประเสริฐ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องที่ผ่านกรรมวิธีด้วยเทคโนโลยีในท้องถิ่น สามารถทำให้ข้าวกล้องเก็บรักษาได้นานนับปีในถุงพลาสติกธรรมดา โดยปราศจากมอดแมลง ไร้กลิ่นหืน ไม่ต้องใช้ถุงสุญญากาศ ในการนี้ท่านรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจซักถามรายละเอียด และท่านยังได้กล่าวถึงงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวกล้องของ ม. แม่โจ้-แพร่ ในเวที dinner talk อีกด้วย 
ปัจจุบันเริ่มมีกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์อื่น ๆ หลายกลุ่มที่สนใจจะรับการถ่ายทอดกรรมวิธีการทำข้าวกล้องให้เก็บรักษาได้นานโดยปราศจากมอดแมลง 

หากสนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โปรดติดต่อ ผศ. ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 สมัครเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร 2 วัน ครับ โทรติดต่อ 081 594 2158 E-mail: mjucm501@hotmail.com หรือ pratheung@phrae.mju.ac.th

กลุ่ม : รายการเกษตร ปราชญ์แม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1937 ครั้ง

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจาก MJU Channel
ปราชญ์แม่โจ้ ตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2558
จำนวนการเข้าชม 1414 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ ตอนการผลิตข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 5523 ครั้ง
การผลิตข้าวกล้องงอกไร้มอด
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1937 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ - มะม่วงแฟนซี
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 2672 ครั้ง
การผลิตสัตว์น้ำวิถีอินทรีย์
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 4202 ครั้ง
สาหร่ายเตาคุณค่าจากสายน้ำ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 2806 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ - กล้วยตกเครือกลางลำต้น
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 กันยายน 2557
จำนวนการเข้าชม 4798 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ - การเลี้ยงหมูหลุมและการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 3785 ครั้ง

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats