การผลิตปุ๋ยวิธีใหม่แบบไม่พลิกกลับกองอย่างง่าย... สร้างรายได้ลดมลพิษ

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่แบบไม่พลิกกลับกอง เป็นการนำวัตถุดิบ เศษใบไม้ เศษพืช ฟางข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 4 ส่วน และมูลสัตว์จำนวน 1 ส่วน มาวางเป็นชั้นสลับกัน แล้วรักษาความชื้นโดยการรดน้ำสม่ำเสมอ เมื่อกองปุ๋ยอายุครบ 60 วัน จะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพมีธาตุอาหารตามที่พืชต้องการครบถ้วน ได้แก่ N P และ K นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารรองที่มีความจำเป็นต่อพืชเช่นกัน
นอกจากจะได้ปุ๋ยเพื่อไว้ใช้และจำหน่ายแล้ว ยังเป็นการลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาวัสดุอีกด้วย

ผลงานการวิจัยของผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

รับชมผ่าน Android / iMac / iPhone / iPad ได้ที่
http://www.youtube.com/watch?v=kg3E7odW4aA

กลุ่ม :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 3387 ครั้ง

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจาก MJU Channel
ปราชญ์แม่โจ้ ตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2558
จำนวนการเข้าชม 1114 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ ตอนการผลิตข้าวพองปราศจากน้ำมันทอด
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 5006 ครั้ง
การผลิตข้าวกล้องงอกไร้มอด
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1762 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ - มะม่วงแฟนซี
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 2515 ครั้ง
การผลิตสัตว์น้ำวิถีอินทรีย์
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 4097 ครั้ง
สาหร่ายเตาคุณค่าจากสายน้ำ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 2696 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ - กล้วยตกเครือกลางลำต้น
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 กันยายน 2557
จำนวนการเข้าชม 4690 ครั้ง
ปราชญ์แม่โจ้ - การเลี้ยงหมูหลุมและการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 3659 ครั้ง

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290, 3291
โทรศัพท์ 0-5387-3290, 3291 และ 3288
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats