โต๊๊ะข่าวคุยเพลินประจำเดือนมกราคม2556

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประจำทุกเดือน ในหลากหลายประเด็นที่สำคัญ สำหรับเดือนมกราคมนี้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ จากการนำคณะผู้บริหารร่วมพิธีสักการะ บวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งยังได้เปิดเผยถึงการปรับปรุงฐานพระพิรุณทรงนาคเพื่อความสง่างามโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้แน่นอน เรามาต่อกันด้วยปฏิบัติการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %ในสถานศึกษาทั้งนี้ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ย้ำว่าเป็นแบบอย่างของความมีวินัยเป็นตัวอย่างแก่สังคมและตอนนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรสันทราย เร่งกวดขันแล้ว.... ต่อด้วยการติดตามภาระกิจของท่านอธิการบดีในการเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยได้เชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการของคณะผู้บริหารในประเทศใต้หวันได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และเตรียมจัดส่งคณะบุคลากร และนักศึกษาแม่โจ้เข้าร่วมจัดสวนกล้วยไม้ในงานAPOC รวมถึงนำเอาการแสดงวัฒนธรรมไทยศิลปะพื้นบ้านไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อกันด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้กันบ้าง อธิการบดียังคงยืนยันในปี2556นี้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายจะเข้มข้นมากขึ้นเพื่อเป็นไปตามแผนที่วางไว้  ในการเร่งพัฒนาในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษา  นอกจากนี้ยังฝากแง่คิดมุมมองในการใช้ชีวิตในปีใหม่นี้ ด้วยหลัก 2 ขอและ 3 พ.

กลุ่ม : คุยสายตรงกับอธิการบดี
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1180 ครั้ง

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจาก MJU Channel
คุยสายตรงกับอธิการบดี... ประจำเดือนมีนาคม 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1759 ครั้ง
คุยสายตรงกับอธิการบดี... ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1359 ครั้ง
โต๊๊ะข่าวคุยเพลินประจำเดือนมกราคม2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1180 ครั้ง
โต๊ะข่าวคุยเพลินประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1075 ครั้ง
โต๊ะข่าวคุยเพลินประจำเดือนตุลาคม2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1315 ครั้ง
โต๊ะข่าวคุยเพลินประจำเดือนกันยายน 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1753 ครั้ง
งานประชุมวิชาการกับอาจารย์ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 3436 ครั้ง
งานวันเกษตรแม่โจ้โดยอธิการบดี
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 3138 ครั้ง

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats