sport day mju 2011 ตอนที่2
กลุ่ม : ผลงานนักศึกษา
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2555
จำนวนการเข้าชม 2259 ครั้ง

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจาก MJU Channel
HOME MAEJO UNIVERSITY
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1042 ครั้ง
DIVERSITY MAEJO UNIVERSITY
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 332 ครั้ง
ARRIVAL MAEJO UNIVERSITY
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 346 ครั้ง
DESTINATION MAEJO UNIVERSITY
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 313 ครั้ง
OPEN MAEJO UNIVERSITY
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 367 ครั้ง
DESTINATION MAEJO ผลงานนักศึกษา สาขาส่งเสริมฯและนิเทศศาสตร์เกษตร
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 6906 ครั้ง
หนังสั้น "เพราะว่า... คิดถึง" ผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 5506 ครั้ง
sport day mju 2011 ตอนที่2
ปรับปรุง ณ วันที่ 23 มกราคม 2555
จำนวนการเข้าชม 2259 ครั้ง

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats