Box กล่องเก็บแสง ตอนที่ 2

ทริปนี้มาเริ่มต้นเรียนรู้การถ่ายรูปกันครับ ทั้งการเลือกมุมภาพ และการถ่ายภาพตอนกลางคืน

กลุ่ม : รายการ BOX กล่องเก็บแสง
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2555
จำนวนการเข้าชม 2406 ครั้ง

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารจาก MJU Channel
กล่องเก็บแสง ตอน การถ่ายภาพวิวพระอาทิตย์ขึ้น และการถ่ายภาพด้วยเลนส์มาโคร
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนการเข้าชม 3506 ครั้ง
Box กล่องเก็บแสง ตอนที่ 2
ปรับปรุง ณ วันที่ 06 มกราคม 2555
จำนวนการเข้าชม 2406 ครั้ง
mju channel ภูมิใจเสนอ รายการ Box กล่องเก็บแสง
ปรับปรุง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554
จำนวนการเข้าชม 1601 ครั้ง

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats