ขบวนรถบุปผาชาติผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2557
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 639 ครั้ง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการบูรณาการสื่อศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 688 ครั้ง
การติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมตลาดกลางพืชสมุนไพรอินทรีย์ภาคเหนือ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 564 ครั้ง
คณะบริหารธุรกิจจัดงานปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 820 ครั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 281 ครั้ง
สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 333 ครั้ง
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรจัดพิธีทำบุญที่ทำการแห่งใหม่
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 401 ครั้ง
งานประชุมสามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 730 ครั้ง
คณะสัตวศาสตร์ฯจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ด้านสัตวศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 399 ครั้ง
ม.แม่โจ้ จับมือ สวก. ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยเกษตร พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 395 ครั้ง
ภาพบรรยากาศฟรีคอนเสิร์ต “American-Irish Music with Matt anf Shannon Heaton” จากเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 666 ครั้ง
Organic Farm to MJU
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 476 ครั้ง
คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม “ควงเคียว เกี่ยวข้าวกัน สานสัมพันธ์ ลูกแม่โจ้ ”
ปรับปรุง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 2021 ครั้ง
บรรยากาศงานแม่โจ้ 80 ปี แม่โจ้คืนถิ่น
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 2818 ครั้ง
บรรยากาศขบวนแรลลี่แม่โจ้ 80 ปี แม่โจ้คืนถิ่นและคาราวานศิษย์เก่า
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1546 ครั้ง
การแสดงหมากรุกโบราณ (หมากรุกคน) ในงาน 80 ปีแม่โจ้ฯ
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1385 ครั้ง
ภาพบรรยากาศ สาธิตการประลองชนไก่ ณ อาคารแผ่พืชน์ ในงานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีใว้ในแผ่นดิน
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 420 ครั้ง
ภาพบรรยากาศการแข่งขันแม่โจ้หมากรุกไทย ครั้งที่ 1
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 650 ครั้ง
เทปบันทึกการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน นานาชาติจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 815 ครั้ง
การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศของเวียดนามและไต้หวัน ในงาน 80 ปีแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 767 ครั้ง
ข้อมูลหน้าที่ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats