คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกับ โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพสายงานโรงแรมและบริการ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1434 ครั้ง
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 818 ครั้ง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะและขอบคุณสื่อมวลชน Thank you Party
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 644 ครั้ง
งานราตรีแม่โจ้ครั้งที่ 2
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 796 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ตลาดนัดแรงงาน และงานนิทรรศการผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 687 ครั้ง
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 39
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1284 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแถลงข่าวโครงการ “จ้วยกั๋นหมู่เฮา เมาบ่ขับ” เทศกาลสงกรานต์ 2557
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 876 ครั้ง
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 868 ครั้ง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล บริหารธุรกิจมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 929 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือข่ายโรงเรียนเกษตรอินทรีย์และผู้รับซื้อสมุนไพรอินทรีย์ที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 487 ครั้ง
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดฝึกอบรม “มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล”
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 504 ครั้ง
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1575 ครั้ง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 574 ครั้ง
ข่าวในพระราชสำนัก : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 36 (วันที่ 2 มีนาคม 2557)
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 910 ครั้ง
บรรยากาศขบวนต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ในวันที่ 2 มีนาคม 2557
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1953 ครั้ง
ข่าวในพระราชสำนัก : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 36 (วันที่ 1 มีนาคม 2557)
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1433 ครั้ง
บรรยากาศขบวนต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ในวันที่ 1 มีนาคม 2557
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1840 ครั้ง
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ และพิธีเปิดงาน “การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์”
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1363 ครั้ง
งานหอพักนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหอพัก
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 729 ครั้ง
สถาปัตย์การละคอน จัดแสดงละครเวที เรื่อง เมอาห์ ผู้เผยความลับแห่งพลาสไรมี่
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 1524 ครั้ง
ข้อมูลหน้าที่ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats