การประกวด ควายล้านนา | งานเกษตรแห่งชาติ 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 65 ครั้ง
บูธจัดแสดงคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร @NAF2016
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 66 ครั้ง
คอนเสิร์ตคนจน : วงนกแล | การแสดงศิลปวัฒนธรรม | งานเกษตรแห่งชาติ 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 62 ครั้ง
โครงการอบรมแรงงานนอกระบบ “กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย” ณ ม.แม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 64 ครั้ง
กิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุ 8-12 ปี
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 86 ครั้ง
บรรยากาศ การประกวดประมงอาหารปลอดภัย งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 59 ครั้ง
บรรยากาศ Craft Yard และกิจกรรม Wheel A Dish : Delivery Real Food On The Go
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 49 ครั้ง
บรรยากาศกิจกรรม " ชิมขนม ชมอาหาร " ณ สวนกล้วยไม้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 57 ครั้ง
Hilight การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 47 ครั้ง
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 49 ครั้ง
การแข่งขันโคมไฟลอดห่วง ณ สนามอินทนิล ม.แม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 45 ครั้ง
การประชุมวิชาการ International Organic Symposium และการประชุมวิชาการประมงระดับชาติ
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 50 ครั้ง
คอนเสิร์ต คาราวานพี่หงา คาราวาน พี่อ้นธวัธชัย ชูเหมือน พี่หว่อง
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 55 ครั้ง
บรรยากาศการอบรมการปลูกผักสามัญประจำบ้าน และการเพาะเห็ดในตะกร้า คณะผลิตกรรมการเกษตร
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 49 ครั้ง
บรรยากาศวันที่สองของงานเกษตรแห่งชาติ 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 50 ครั้ง
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 53 ครั้ง
สัมภาษณ์ผู้มาเที่ยวชมวันงานเกษตรแห่งชาติ 2559 ณ ม.แม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 52 ครั้ง
Hilight กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 61 ครั้ง
พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 50 ครั้ง
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดงานสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 53 ครั้ง
ข้อมูลหน้าที่ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats