การประกวด ควายล้านนา | งานเกษตรแห่งชาติ 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 105 ครั้ง
บูธจัดแสดงคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร @NAF2016
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 106 ครั้ง
คอนเสิร์ตคนจน : วงนกแล | การแสดงศิลปวัฒนธรรม | งานเกษตรแห่งชาติ 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 105 ครั้ง
โครงการอบรมแรงงานนอกระบบ “กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย” ณ ม.แม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 110 ครั้ง
กิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุ 8-12 ปี
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 131 ครั้ง
บรรยากาศ การประกวดประมงอาหารปลอดภัย งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 97 ครั้ง
บรรยากาศ Craft Yard และกิจกรรม Wheel A Dish : Delivery Real Food On The Go
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 93 ครั้ง
บรรยากาศกิจกรรม " ชิมขนม ชมอาหาร " ณ สวนกล้วยไม้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 101 ครั้ง
Hilight การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 91 ครั้ง
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 100 ครั้ง
การแข่งขันโคมไฟลอดห่วง ณ สนามอินทนิล ม.แม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 94 ครั้ง
การประชุมวิชาการ International Organic Symposium และการประชุมวิชาการประมงระดับชาติ
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 93 ครั้ง
คอนเสิร์ต คาราวานพี่หงา คาราวาน พี่อ้นธวัธชัย ชูเหมือน พี่หว่อง
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 104 ครั้ง
บรรยากาศการอบรมการปลูกผักสามัญประจำบ้าน และการเพาะเห็ดในตะกร้า คณะผลิตกรรมการเกษตร
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 96 ครั้ง
บรรยากาศวันที่สองของงานเกษตรแห่งชาติ 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 90 ครั้ง
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 93 ครั้ง
สัมภาษณ์ผู้มาเที่ยวชมวันงานเกษตรแห่งชาติ 2559 ณ ม.แม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 95 ครั้ง
Hilight กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 103 ครั้ง
พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 98 ครั้ง
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดงานสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
ปรับปรุง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 94 ครั้ง
ข้อมูลหน้าที่ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats