การลงทะเบียนและการประชุมผู้ปกครอง กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 3130 ครั้ง
ภาพบรรยากาศ ต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่บ้านหลังที่ 2
ปรับปรุง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 4880 ครั้ง
บรรยากาศการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
ปรับปรุง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 3541 ครั้ง
บรรยากาศการต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วอินทนิล เพื่อรายงานตัวเข้าหอพัก และโครงการประชุมชีแจงนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
ปรับปรุง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 2704 ครั้ง
ภาพบรรยากาศการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในระบบรับตรงเพิ่มเติม
ปรับปรุง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 2466 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสนับสนุนการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1590 ครั้ง
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับอินทนิลช่อที่ ๗๗ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
ปรับปรุง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1603 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิจัยและบริการวิชาการด้านการเกษตรระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1217 ครั้ง
ผู้สอบผ่านระบบ Admission จากทั่วประเทศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 4676 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ประจำปี 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 2876 ครั้ง
การแข่งขันกลองหลวงล้านนา
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1802 ครั้ง
กิจกรรมทำบุญให้สัตว์ทดลอง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุง ณ วันที่ 20 เมษายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1668 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลดาราเทวี
ปรับปรุง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1356 ครั้ง
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปี 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1017 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติประจำปี2554
ปรับปรุง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1964 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1611 ครั้ง
ข่าวในพระราชสำนัก : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ (ข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7)
ปรับปรุง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนการเข้าชม 7197 ครั้ง
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต รายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34ประจำปีการศึกษา 2553-2554
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนการเข้าชม 3607 ครั้ง
แม่โจ้ลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวกับกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนการเข้าชม 1076 ครั้ง
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้และองค์การนักศึกษา ร่วมกันจัดมหกรรม เมาไม่มันส์ มันส์ต้องไม่เมา ปี 2
ปรับปรุง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนการเข้าชม 1749 ครั้ง
ข้อมูลหน้าที่ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats