โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP ) "
ปรับปรุง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1757 ครั้ง
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
ปรับปรุง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 3147 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดดอยแท่นพระ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ปรับปรุง ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1754 ครั้ง
การสัมมนากึ่งวิชาการ ร่องรอยกาลเวลา มองล้านนา-แลเมียนมาร์ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปรับปรุง ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1094 ครั้ง
โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจพัฒนา คืนกล้วยไม้ไทยสู่ป่า 80 พรรษามหาราชินี”
ปรับปรุง ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 854 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปมเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ เรืองการวิจัยเชิงบูรณาการสู่การประดิษฐ์และนวัฒกรรมปี 2555 ภาคเหนือครั้งที่2
ปรับปรุง ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1066 ครั้ง
โครงการเวทีวิชาการ เรื่อง “การปลูกมะเยาหินเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ”
ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1311 ครั้ง
ธรรมะเดลิเวอร์รี่กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 2778 ครั้ง
โครงการปฐมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1251 ครั้ง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดพิธีไหว้ครูศิลปะแบบบูรณาการ
ปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1749 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 841 ครั้ง
แถลงการณ์และการประสานความร่วมมืองานกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิค (APOC) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับประเทศญี่ปุ่น
ปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 741 ครั้ง
คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยาเข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้เกษตรล้านนา ม.แม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1818 ครั้ง
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1217 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ข่าวในพระราชสำนัก)
ปรับปรุง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1398 ครั้ง
ความก้าวหน้างานโครงการอพ.สธ.-แม่โจ้ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน
ปรับปรุง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2555
จำนวนการเข้าชม 2883 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างและส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน
ปรับปรุง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2555
จำนวนการเข้าชม 715 ครั้ง
ภาพบรรยากาศพิธีเจิมรับขวัญน้อง
ปรับปรุง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1809 ครั้ง
บรรยากาศงานเลี้ยงขันโตกนักศึกษาใหม่ 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2555
จำนวนการเข้าชม 5119 ครั้ง
โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ประจำปี 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1534 ครั้ง
ข้อมูลหน้าที่ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats