พิธีสมโภช ต้อนรับ พระเจ้าศิลานาคน้อยเทพศรัทธานิมิต
ปรับปรุง ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1717 ครั้ง
รณรงค์ส่งเสริมและมาตรการการสวมหมวกกันน๊อกนิรภัย 100 %
ปรับปรุง ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1146 ครั้ง
พิธีเปิดวังปลาแม่โจ้ 80 ปี
ปรับปรุง ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1181 ครั้ง
โครงการวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 6 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุง ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1150 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เข้าศึกษาดูงานสตูดิโอ Mju Channel และฐานเรียนรู้ทางการเกษตรของมหาวิทยาลัย
ปรับปรุง ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2555
จำนวนการเข้าชม 721 ครั้ง
การแข่งขันแม่โจ้กอล์ฟการกุศล แม่โจ้คัพ ครั้งที่ 16
ปรับปรุง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 2297 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1528 ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด มอบโครงรถกระทงใหญ่ให้ ม.แม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 2196 ครั้ง
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1410 ครั้ง
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ปรับปรุง ณ วันที่ 20 กันยายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1976 ครั้ง
นิทรรศการโครงการบริการวิชาการ
ปรับปรุง ณ วันที่ 19 กันยายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1000 ครั้ง
KM FAIR 2012 “วิถีคน วิถีงาน”
ปรับปรุง ณ วันที่ 06 กันยายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1832 ครั้ง
แม่โจ้ถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสู่โรงแรมระดับห้าดาว (ดาราเทวี)
ปรับปรุง ณ วันที่ 04 กันยายน 2555
จำนวนการเข้าชม 1153 ครั้ง
โครงการ ผู้บริหารพบปะบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 กันยายน 2555
จำนวนการเข้าชม 797 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มงานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์.
ปรับปรุง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1566 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถทางด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรม วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1251 ครั้ง
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ การบรรยายเรื่อง ความสุขในงานและชีวิต
ปรับปรุง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 796 ครั้ง
ภาพการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และพิธีเปิดกีฬาทัวร์นาเม้นท์มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่...สานสัมพันธ์ 10 สถาบันอุดมศึกษา
ปรับปรุง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1615 ครั้ง
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 2796 ครั้ง
การแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่
ปรับปรุง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 868 ครั้ง
ข้อมูลหน้าที่ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats