โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2556
จำนวนการเข้าชม 2172 ครั้ง
บรรยากาศการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2556
จำนวนการเข้าชม 1154 ครั้ง
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยในงาน Korea International Women's Invention Exposition 2013
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2556
จำนวนการเข้าชม 505 ครั้ง
บรรยากาศการรับน้องรถไฟ,รถทัวร์เพื่อรายงานตัว เข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2556
จำนวนการเข้าชม 1944 ครั้ง
ภาพบรรยากาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรง-เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1260 ครั้ง
ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการงานประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2
ปรับปรุง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1145 ครั้ง
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้สอบผ่านระบบ Admission มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ปรับปรุง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 2966 ครั้ง
บรรยากาศงานพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ปรับปรุง ณ วันที่ 04 พฤษภาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1157 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีและนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ประจำปี 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 713 ครั้ง
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์และงานทำบุญให้สัตว์ทดลองประจำปี 2556 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุง ณ วันที่ 22 เมษายน 2556
จำนวนการเข้าชม 1255 ครั้ง
สัมภาษณ์ตรงอธิการบดี "ม.แม่โจ้แพร่กับความหวังของชาวแพร่" (เทปสัมภาษณ์ เดือนพฤศจิกายน 2555)
ปรับปรุง ณ วันที่ 19 เมษายน 2556
จำนวนการเข้าชม 1286 ครั้ง
โครงการกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี Big cleaning day
ปรับปรุง ณ วันที่ 18 เมษายน 2556
จำนวนการเข้าชม 1255 ครั้ง
รองอธิบดีกรมการจัดงานและคณะผู้บริหารจากกรมการจัดหางานร่วมประชุมหารือกับม.แม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 เมษายน 2556
จำนวนการเข้าชม 862 ครั้ง
โครงการ Shared Vision 2013 (อบรมพนักงานใหม่) รุ่นที่ 1
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 เมษายน 2556
จำนวนการเข้าชม 687 ครั้ง
งานเปิดตัวหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 เมษายน 2556
จำนวนการเข้าชม 1208 ครั้ง
งานแถลงข่าว " ปีใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ "
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 เมษายน 2556
จำนวนการเข้าชม 1084 ครั้ง
โครงการ รวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองน้อมใจถวายพระพรพ่อหลวงของแผ่นดิน
ปรับปรุง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1393 ครั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
ปรับปรุง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1471 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี2555 โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ คุณณกรณ์ กรณ์หิรัญ Ceo wuttisak clinic
ปรับปรุง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
จำนวนการเข้าชม 1194 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศและงานนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2555
ปรับปรุง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
จำนวนการเข้าชม 831 ครั้ง
ข้อมูลหน้าที่ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats