โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร
ปรับปรุง ณ วันที่ 03 กันยายน 2556
จำนวนการเข้าชม 1126 ครั้ง
เยี่ยมชมสวนลำไยเกษตรกรที่เคยเข้าอบรมการตัดแต่งกิ่งทรงฝาชีหงาย ระยะชิด ลำไยเงินล้าน
ปรับปรุง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1588 ครั้ง
ทำขวัญควาย ภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัต­วศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 922 ครั้ง
ระบบการเบิกจ่ายสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง ผ่านระบบ E-pay
ปรับปรุง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 697 ครั้ง
เทปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าแม่โจ้ ที่เคยฝึกงานสหกิจศึกษาและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ปรับปรุง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1152 ครั้ง
ม.แม่โจ้จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
ปรับปรุง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1554 ครั้ง
คณะบริหารธุรกิจจัดพิธีลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ปรับปรุง ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 799 ครั้ง
บรรยากาศการประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุง ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 739 ครั้ง
มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมจำหน่ายภาพวาด และดอกกล้วยไม้ไทย
ปรับปรุง ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 622 ครั้ง
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรกลุ่มชาอินทรีย์แม่สลอง จ.เชียงราย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ บริษัทเดอะสุขขะเฮ้าส์ ไทยแลนด์ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชา
ปรับปรุง ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1027 ครั้ง
ม.แม่โจ้ เปิดเส้นทางท่องเที่ยว Agro tourism-tour โชว์ 13 ฐานไฮไลท์
ปรับปรุง ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 599 ครั้ง
ภาพบรรยากาศงานครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 2033 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
ปรับปรุง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1635 ครั้ง
โครงการสัมมนา "การบริหารจัดการพนักงานมหาวิทยาลัย อดีต ปัจจุบัน อนาคต"
ปรับปรุง ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2556
จำนวนการเข้าชม 1197 ครั้ง
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ และทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556
จำนวนการเข้าชม 1742 ครั้ง
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการบริหารทรัพย์สินและการคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2556
จำนวนการเข้าชม 967 ครั้ง
พิธีเจิมหน้ารับขัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 78
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556
จำนวนการเข้าชม 3152 ครั้ง
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2556
จำนวนการเข้าชม 1186 ครั้ง
บรรยากาศกีฬาสัมพันธ์ และงานเดิน-วิ่งการกุศลแม่โจ้ - สันทราย ตั้งแต่วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2556
จำนวนการเข้าชม 1351 ครั้ง
บรรยากาศการพัฒนาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ 3 - 4 มิถุนายน 2556
ปรับปรุง ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2556
จำนวนการเข้าชม 1538 ครั้ง
ข้อมูลหน้าที่ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats