DailyNews - พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
จำนวนการเข้าชม 1753 ครั้ง
ภาพบรรยากาศแถลงข่าว งานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร และกาดแม่โจ้ 2477
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
จำนวนการเข้าชม 244 ครั้ง
อธิการกล่าวขอบคุณบุคลากร และผู้ร่วมงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 39
ปรับปรุง ณ วันที่ 07 มีนาคม 2560
จำนวนการเข้าชม 98 ครั้ง
โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
จำนวนการเข้าชม 41 ครั้ง
พิธีเปิดงานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนการเข้าชม 288 ครั้ง
กิจกรรมมอบอาหารและเงินสนับสนุนศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
จำนวนการเข้าชม 1390 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติ
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
จำนวนการเข้าชม 415 ครั้ง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ปรับปรุง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
จำนวนการเข้าชม 981 ครั้ง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาภายใต้ฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
ปรับปรุง ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 955 ครั้ง
Daily News : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปรับปรุง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 269 ครั้ง
โครงการเทศน์มหาชาติ
ปรับปรุง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 225 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
ปรับปรุง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 637 ครั้ง
ภาพบรรยากาศปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 84 พรรษา
ปรับปรุง ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 638 ครั้ง
พิธีเจิมหน้า ต้อนรับนักศึกษาใหม่ อินทนิล ช่อที่ 81
ปรับปรุง ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 349 ครั้ง
เดินวิ่งการกุศลแม่โจ้-สันทราย
ปรับปรุง ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 341 ครั้ง
บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 456 ครั้ง
ภาพบรรยากาศรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 644 ครั้ง
บรรยากาศต้อนรับน้องอินทนิล ช่อที่ 81 รายงานตัวเข้าสู่หอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 1037 ครั้ง
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ม.แม่โจ้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา ของร.ร.บ้านโม่งหลวงและบ้านขุนแปะ
ปรับปรุง ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 954 ครั้ง
Daily News:ม.แม่โจ้ร่วมกับจัดหางาน จ.เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน รุ่นที่ 2
ปรับปรุง ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2559
จำนวนการเข้าชม 443 ครั้ง
ข้อมูลหน้าที่ :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats