HOME MAEJO UNIVERSITY
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 827 ครั้ง
DIVERSITY MAEJO UNIVERSITY
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 222 ครั้ง
ARRIVAL MAEJO UNIVERSITY
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 242 ครั้ง
DESTINATION MAEJO UNIVERSITY
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 214 ครั้ง
OPEN MAEJO UNIVERSITY
ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 267 ครั้ง
DESTINATION MAEJO ผลงานนักศึกษา สาขาส่งเสริมฯและนิเทศศาสตร์เกษตร
ปรับปรุง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนการเข้าชม 6795 ครั้ง
หนังสั้น "เพราะว่า... คิดถึง" ผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุง ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2555
จำนวนการเข้าชม 5396 ครั้ง
sport day mju 2011 ตอนที่2
ปรับปรุง ณ วันที่ 23 มกราคม 2555
จำนวนการเข้าชม 2147 ครั้ง
sport day mju 2011 ตอนที่1
ปรับปรุง ณ วันที่ 23 มกราคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1796 ครั้ง
ภัยจากควันไฟ
ปรับปรุง ณ วันที่ 05 มกราคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1672 ครั้ง
คุณรู้จักหนังปองรึเปล่า
ปรับปรุง ณ วันที่ 05 มกราคม 2555
จำนวนการเข้าชม 1948 ครั้ง
ข้อมูลหน้าที่ :
1

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats