MJUCHANNEL สถานีข่าวมหาวิทยาลัย

         สถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJUCHANNEL ภายใต้สังกัดฝานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถานีข่าวฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 กับการเริ่มต้นการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมภายในต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบรายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์

         เรามีความมุ่งหวังจะพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มีความหลากหลาย โดยมีสตูดิโอขนาดเล็กที่ใช้ในการผลิตผลงานด้วยทีมงานที่มุ่งมั่น และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

         เราเล็งเห็นถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในอนาคตที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อตอบรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงใช้รูปแบบการนำเสนอสื่อในรูปแบบของ Video Streaming ผ่านทางเว็บไซต์ www.mjuchannel.mju.ac.th


 
ห้องสตูขนาดใหญ่ ใช้เทคโนโลยีการถ่ายทำในรูปแบบ Virtual Studio System

         ห้องสตูดิโอสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ที่ทันสมัย ถ่ายทำด้วยระบบวีดีโอคุณภาพสูง Full HD (HIGH-DEFINATION) โดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายทำในรูปแบบ VIRTUAL STUDIO SYSTEM ระบบการถ่ายทำเสมือนจริง โดยการใช้เทคนิคการซ้อนภาพวีดีโอแบบ Green Screen จำนวน 1 ห้อง มีการใช้ระบบของ VR-CAM และ BRAINSTROM ในการถ่ายทำ

         จุดเด่นของระบบ VRCAM คือการสร้างมุมกล้องเสมือน ไม่ว่าจะเป็นการ Dolly, Tilt, Pan หรือมุมสูง ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมกล้อง อีกทั้งยังสามารถใช้ BRAINSTROM ในการสร้างฉาก 3 มิติ (3D) ได้อย่างสมดุลย์รวมไปถึงการ ใส่เสียงและเอฟเฟคไปพร้อมกันด้วย
 


ภาพภายในห้อง Control และห้องสตูดิโอถ่ายทำแบบฉากเขียว (Green Screen) 
 
         MJUCHANNEL ให้บริการการถ่ายทอดสัญญาณภาพนอกสถานที่ด้วยระบบ OB และการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Live Broadcast) สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เรามีทีมงานที่พร้อมและอุปกรณ์ที่ครบครันในการถ่ายทอดสดทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

 
 


 
     
 
         MJUCHANNEL ผลิตรายข่าวและรายการต่างๆด้วยความคมชัดสูงในระดับ HD หรือ High-Definition
เป็นรูปแบบมาตรฐานใหม่สำหรับการส่งสัญญาณภาพที่มีความละเอียดที่สูงในระดับ 720p/ 1080p/ 1080i อัตราส่วนของภาพอยู่ที่ 16:9 แบบ wide screen
ซึ่งมีภาพที่มีความคมชัดและรายละเอียดสูงกว่าระบบภาพแบบ DVD หลายเท่า

 
  
 
         MJUCHANNEL มีห้องสตูดิโอให้บริการบันทึกเสียงครบวงจร เช้น การอัดเสียง การตัดต่อเสียง การใส่เอฟเฟค (Effect) เพื่อนำไปใช้ในงานภาพยนต์ งานข่าว Spot วิทยุกระจายเสียง ละครทีวี ละครเวที สื่อการเรียนการสอน และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพทำให้ได้เสียงในระดับที่คุณภาพสูง และมีมิติของเสียง

 
 


 
 
         นอกจากนี้ทีมงาน MJU Channel ให้บริการบันทึกเทปรายการต่างๆ โดยการถ่ายทำในสตูดิโอและนอกสถานที่, การถ่ายทำ Music Video, งานถ่ายทอดสดนอกสถานที่, ถ่ายภาพนิ่ง, บันทึกเสียง, รวมทั้งให้เช่าห้อง STUDIO ขนาดใหญ่ สำหรับถ่ายทำ ด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย และรับผลิตสื่อโทรทัศน์ พรีเซนเตชั่น สปอตโฆษณา และวีดีทัศน์งานต่างๆอีกด้วย
 
     
     
 
 
 
     

MJUCHANNEL
 
CONTACT
สถานีข่าวออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ห้องสตูดิโอ : 0-5387-3290
โทรศัพท์ ห้องสตูดิโอ 0-5387-3290, ห้อง Content 3291
 
FACEBOOK : www.facebook.com

Free stats